POGOJI SODELOVANJA

ORGANIZATOR

POGOJI SODELOVANJA

Organizator akcije je Zavod Varna pot., s sedežem Linhartovi cesti 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator). Darila podarjamo z namenom promocije akcije ČISTA NULA, ČIST VEST z namenom zmanjšati delež alkoholiziranih aktivnih udeležencev v prometu. Sponzorji nagrad so Zavarovalnica Generali d. d..

TRAJANJE

Nagradna igra se izvaja v času od 20. do vključno 22. januarja 2023.

KDO LAHKO SODELUJE

Sodelujejo lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v  sodelujejo le ob soglašanju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

PRAVILA SODELOVANJA

Sodelujoči lahko sodeluje tako, da komentira objavo na Facebook ali Instagram profilu Zavoda Varna pot in odda vse zahtevane podatke. Kot prijava k nagradni igri se šteje ustrezno komentiranje objave. Po koncu nagradne igre bomo naključno izžrebali zmagovalce in jih o tem obvestili v komentarjih pod objavo, sodelujoči pa mora nato zagotoviti osebne podatke (ime, priimek in naslov) za pošiljanje nagrade.

Z izpolnitvijo zahtev posameznik organizatorju dovoljuje objavo imena in priimka na socialnih omrežjih obe družbi. Z oddajo podatkov se šteje, da sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja.

Darilo zmagovalec prevzame osebno na sedežu organizatorja ali bo poslano na naslov, ki ga bo posredoval zmagovalec. Podrajenega darila ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

OSEBNI PODATKI

Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani www.cistanulacistavest.si, poleg tega pa soglaša, da Organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja  in pošiljanje daril. Osebni podatki se pridobivajo na podlagi privolitve do preklica, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred podanim preklicem. Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, popravka ali izbrisa ali omejitve obdelave ter pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Posameznik lahko za izbris ali popravek kontaktov kontaktira upravljavca podatkov, tj Zavod Varna pot na e-naslov info@varna-pot.si.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah bo Organizator udeležence obveščal ustrezno, ob pravem času in na pravem mestu.

Ljubljana, januar 2023